Wohngeld u Njemačkoj – Što je to i kako ga dobiti?

Wohngeld je financijska potpora za plaćanje stanarine ili imovinskog kredita.

Namijenjena je za podršku privatnim osobama u osiguravanju odgovarajućeg stambenog prostora. Iako je Wohngeld socijalna mjera, dodjeljuje se samo ako predate zahtjev, koji ako je odobren, predstavlja pravnu osnovu da Vam se dodijeli pomoć.

Postoje dvije vrste Wohngeld-a:

 • Mietzuschuss – naknada za plaćanje stanarine za unajmljeni stan (ako imate drugi stan ne možete za njega tražiti Wohngeld).
 • Lastenzuschuss – naknada za plaćanje vlastitoga stana

Tko ima pravo na Wohngeld?

Pravo na Wohngeld jedino nemaju osobe koje već primaju neku socijalnu pomoć koja u sebi sadrži potporu za stanovanje (ako primate socijalnu pomoć, Arbeitslosengeld II ili Grundsicherung nemate pravo na Wohngeld). Osim toga, osobe koje žive same i studiraju ili pohađaju Ausbildung, također nemaju pravo na Wohngeld (oni imaju pravo tražiti potporu od BAföG ili Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)).

Osim u ovim slučajevima, u svim ostalima možemo tražiti Wohngeld. Hoćemo li je dobiti, i u kojem iznosu ovisi o:

 • broj članova u kućanstvu,
 • ukupnim primanjima kućanstva,
 • iznosu stanarine

Ovdje možete izračunati svoj Wohngeld: https://www.wohngeld.org/wohngeldrechner.html (nemojte se pouzdati u ovakve Online izračune, ako smatrate da imate pravo na Wohngeld predajte zahtjev).

Kada predati zahtjev za Wohngeld?

Najbolje odmah, jer novac ne dobivate za vrijeme unatrag, nego samo od mjeseca u kojem ste predali zahtjev.

Wohngeld Vam u pravilu biva odobren na 12 mjeseci, nakon čega trebate predati novi zahtjev.

Kako i gdje predati zahtjev za Wohngeld u Njemačkoj?

Zahtjev predajete u Vašem Landratsamt-u. Ako živite u nekom manjem mjestu, za ovakve stvari je odgovorna općina (Einwohneramt ili Burgeramt).

Dokumenti koje ćete trebati da bi predali zahtjev su:

 1. ispunjen formular za Wohngeld
 2. ugovor za stan (Mietvertrag)
 3. Mietbescheinigung (potvrda Vašeg najmodavca da Vi stvarno tu živite, i podaci o veličini stana)
 4. osobni dokument (putovnica)
 5. potvrda o prijavi na tu adresu
 6. potvrda o primanjima (poslodavac mora ispuniti)
 7. izvodi plaća.

Osim ovih, obaveznih, prilikom obrade zahtjeva mogu Vas tražiti da nadopunite podatke i drugim dokumentima.

Formular za predaju zahtjeva za Vašu regiju možete skinuti ovdje – https://www.wohngeld.org/antrag.html, a u svrhu objašnjenja uzeti ću formular za Mietzuschuss iz Bavarske (formular za Lastenzuschuss je sličan pa ga neću posebno objašnjavati):

formular wohngeld u njemačkoj

Erstantrag – prvi put predajem zahtjev

Weiterleistungsantrag – zahtjev za produljenjem

Erhöhungsantrag wegen – zahtjev za povećanjem potpore

Erhöhung der Personenzahl – povećao se broj osoba koji stanuju sa mnom

Verringerung des Einkommens – moj prihod se smanjio

Erhöhung der Miete – stanarina se povećala

 1. Wohngeldberechtigte Personodgovorna osoba (predavatelj zahtjeva)
  • Name – prezime
  • Vorname – ime
  • Geschlecht – spol
   1. weiblich – ženski
   2. männlich – muški
   3. unbestimmt – neodređeni
  • ggf. Geburtsname – djevojačko prezime
  • Geburtsdatum – datum rođenja
  • Geburtsort – mjesto rođenja
  • Staatsangehörigkeit – državljanstvo
  • Anschrift (Straße, Hausnr., ggf. Wohnungsnr., Postleitzahl, Ort) – Vaša adresa
  • Telefonnummer (freiwillige Angabe) – broj telefona (dobrovoljno)
  • ggf. E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe) – E-Mail adresa (dobrovoljno)
  • Persönliche Verhältnisse – ledig, verheiratet… – osobne informacije samac, oženjen, rastavljen…
   1. Arbeitnehmer/in – zaposlenik
   2. Selbständige/r – samozaposlen
   3. Beamter/Beamtin – zaposlen u javnoj upravi
   4. Student/in oder Auszubildende/r – student ili na Ausbildung-u
   5. Rentner/in oder Pensionär/in – umirovljenik
   6. arbeitslos – nezaposlen
   7. aus sonstigen Gründen nicht erwerbstätig – iz ostalih razloga ne radim
  • Derzeit ausgeübte Tätigkeit – zadnje izučeno zanimanje
 2. Haben Sie in den letzten zwölf Monaten bereits Wohngeld beantragt oder erhalten? ja neinjeste li u posljednjih 12 mjeseci predali zahtjev za Wohngeld ili primali isti?
 3. Wohnraum, für den Wohngeld beantragt wird Bezieht sich der Antrag auf einen Wohnraum, in den Sie erst umziehen werden? ja neinzahtjev koji predajem odnosi se ne stan u koji ću tek preseliti da ili ne
  • Wenn ja, neue Anschrift (Straße, Hausnr., ggf. Wohnungsnr., Postleitzahl, Ort) – ako da, nova adresa
  • Ab wann? – od kada
  • Verfügen Sie noch über anderen Wohnraum? (Zweitwohnsitz) ja nein – raspolažete li još jednim stanom (jeste li prijavljeni na još jednoj adresi?)
  • Wenn ja, Anschrift (Straße, Hausnr., ggf. Wohnungsnr., Postleitzahl, Ort) – ako da, nova adresa. Potrebna dokumentacija!
  • Wurde hierfür Wohngeld bewilligt oder beantragt? ja nein – jeste li za ovaj stan predali zahtjev za Wohngeld?
  • In welchem Wohnraum befindet sich Ihr Mittelpunkt der Lebensbeziehungen? – koji stan je Vaš glavni stan?
  • in dem Wohnraum, für den Wohngeld beantragt wird – ovaj stan za koji predajem zahtjev
  • in anderem Wohnraum (bitte Anschrift angeben) – drugi stan (upišite adresu)
 4. Weitere Haushaltsmitgliederostali članovi kućanstva
  • Name, Vorname, ggf. Geburtsname
  • Geburtsdatum, Geburtsort
  • Familienstand (z. B. ledig, verheiratet)
  • Staatsangehörigkeit
  • Verhältnis zur antragstellenden Person – u kojem ste odnosu sa predavateljem zahtjeva?
  • Derzeit ausgeübte Tätigkeit – Vaše izučeno zanimanje
 5. Wird sich in den kommenden Monaten die Zahl der Haushaltsmitglieder auf Dauer erhöhen oder verringern? ja neinhoće li se u sljedećim mjesecima broj članova kućanstva trajno smanjiti ili povećati?
  • Wenn ja, wann? (voraussichtlich) – ako da, kada?
  • Grund für die Änderung – razlog povećanja/smanjenja
 6. Stehen Sie oder ein volljähriges Haushaltsmitglied unter gesetzlicher Betreuung? ja neinjeste li vi ili drugi punoljetni član kućanstva pod zakonskom skrbi?
  • Wenn ja, wer? (Name, Vorname) – ako da, tko? Potrebna dokumentacija!
  • Name und Anschrift des Betreuers – ime i adresa skrbnika
 7. Verfügt ein unter Nummer 4 genanntes Haushaltsmitglied noch über anderen Wohnraum? ja nein  – posjeduje li neki drugi član kućanstva drugi stan?
  • Wenn ja, wer? (Name, Vorname)  – ako da, tko? Potrebna dokumentacija!
  • Wo? (Anschrift)  – gdje?
  • Wurde hierfür Wohngeld bewilligt oder beantragt? ja  nein – je li za ovaj stan tražen ili odobren Wohngeld?
 8. Wohnen in Ihrem Wohnraum neben den unter Nummer 4 genannten Haushaltsmitgliedern noch weitere Personen? ja neinpored osoba navedenih pod stavkom 4, žive li u Vašem kućanstvu i druge osobe?
  • Wenn ja, wer? (Name, Vorname) – ako da, tko?
  • Verhältnis zur antragstellenden Person? – u kakvom ste odnosu sa predavateljem zahtjeva?
 9. Bei nicht nur vorübergehend getrennt lebenden Eltern oder Pflegeeltern: Teilen Sie sich die Betreuung für ein oder mehrere Kind/er? ja neindijelite li skrb o jednom ili više djece sa drugom osobom?
  • Welche Kinder? Name, Vorname, Geburtsdatum Name, Vorname, Geburtsdatum – koja djeca? Ime…
  • Anderer betreuender Eltern- oder Pflegeelternteil? Name, Vorname, Anschrift Name, Vorname, Anschrift – tko je druga osoba? Ime…
  • Wer betreut zu welchem Anteil? – kolika je skrb u postotcima? Potrebna dokumentacija!
  • Antragsteller(in) % – predavatelj zahtjeva
  • Anderer Eltern-/Pflegeelternteil % – druga osoba
 10. Ist ein Haushaltsmitglied innerhalb der letzten zwölf Monate verstorben? ja nein  – je li neki član Vašega kućanstva preminuo u posljednjih 12 mjeseci?
  • Wenn ja, wer? (Name, Vorname, Geburtsdatum) – ako da, tko? Potrebna dokumentacija!
  • Wann? (Sterbedatum) – kada?
  • Sind Sie nach dem Todesfall umgezogen? ja nein – jeste li nakon njegove smrti preselili?
  • Hat sich seit dem Todesfall die Zahl der Haushaltsmitglieder wieder erhöht? ja nein  – je li se broj članova kućanstva opet povećao nakon smrtnog slučaja?
  • Wenn ja, durch wen? (Name, Vorname) – ako da, tko je došao?
  • Wann? (Einzugsdatum) – kada?
  • Hat die verstorbene Person eine Transferleistung zum Zeitpunkt ihres Todes bezogen? ja nein  – je li umrla osoba primala neku socijalnu pomoć?
  • Wenn ja, welche Transferleistung? – ako da, koju? Potrebna dokumentacija!
  • Von welcher Behörde? – od koje institucije?
 11. Transferleistungen – Erhalten Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied eine der folgenden Leistungen oder ist eine solche beantragt? ja neinjeste li tražili, ili primate li Vi, ili neki član kućanstva neku od ovih pomoći:
  • Arbeitslosengeld II (“Hartz IV”)
  • Sozialgeld (SGB II)
  • Zuschuss für Unterkunft an Auszubildende (SGB II)
  • Kosten der Unterkunft nach SGB II
  • Übergangsgeld in Höhe des Arbeitslosengeldes II (SGB VI)
  • Verletztengeld in Höhe des Arbeitslosengeldes II (SGB VII)
  • Vorschuss auf Leistung der Rentenversicherung in Höhe des Arbeitslosengeldes II
  • Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung nach SGB XII
  • Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)
  • Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BVG
  • Leistungen der Kinderund Jugendhilfe nach SGB VIII
  • Asylbewerberleistung
  • Wenn ja, wer? (Name, Vorname) – ako da, tko? Potrebna dokumentacija!
  • Genaue Bezeichnung der Leistungsart – točan opis pomoći
  • Wurden Sie von der Transferleistungsbehörde (z. B. Jobcenter, Sozialamt) aufgefordert, Wohngeld zu beantragen? ja  nein – jeste li od neke institucije (zavod za zapošljavanje, zavod za socijalno osiguranje) upućeni da tražite Wohngeld? Potrebna dokumentacija!
  • Sind Sie vom Wohngeld ausgeschlossen, beantragen aber für andere Haushaltsmitglieder Wohngeld? ja nein – je li Vama odbijen Wohngeld, pa ga tražite za druge članove kućanstva?
 12. Erhalten Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied eine der folgenden Leistungen oder ist eine solche beantragt? ja  neinjeste li predali zahtjev, ili primate li Vi ili drugi član kućanstva neku od ovih pomoći? (ako nikad niste čuli za to, onda ne primate)
  • Rente – mirovinu
  • Unterhaltsvorschuss
  • Kinderzuschlag nach BKGG
  • Berufsausbildungsbeihilfe nach SGB III
  • Leistungen der Ausbildungsförderung (BAföG)
  • Ausbildungsgeld (SGB III)
  • Leistungen aus dem MobiProEU-Programm
  • Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
  • Wohngeld
  • Übergangsgeld nach SGB VI*
  • Verletztengeld nach dem SGB VII*
  • Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII*
  • Wenn ja, wer? (Name, Vorname) – ako da, tko? Potrebna dokumentacija!
  • Genaue Bezeichnung der Leistungsart – točan opis pomoći
 13. Angaben zum Einkommen – Bitte unbedingt vollständig ausfüllenpodaci o primanjima, obavezno potpuno ispuniti. Potrebna dokumentacija!
  • Haushaltsmitglieder – članovi kućanstva
  • Einnahmen/Einkünfte Bitte jede Art einzeln aufführen – primanja (sve navesti)
  • Werden Steuern vom Einkommen entrichtet? ja nein – plaćate li porez na dohodak?
  • Werden laufende Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder vergleichbare freiwillige Beiträge entrichtet? ja nein – plaćate li redovno za obvezno mirovinsko osiguranje i slične odbitke?
  • Werden laufende Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Kranken und Pflegeversicherung oder vergleichbare freiwillige Beiträge entrichtet? ja nein – plaćate li redovno za zdravstveno osiguranje
  • Art der Einnahmen – vrsta prihoda
  • Höhe der (Brutto-) Einnahmen bzw. der positiven Einkünfte – visina bruto prihoda
  • Antragsteller(in) (Name, Vorname) – predavatelj zahtjeva
 14. Haben Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied innerhalb der letzten drei Jahre eine Abfindung, Entschädigung oder ähnliche Leistung erhalten? ja nein  – jeste li Vi, ili drugi član kućanstva u posljednje 3 godine dobili otpremninu, odštetu ili slično?
  • Wenn ja, wer? (Name, Vorname) – ako da, tko?
  • Welche Leistung? – što?
  • Wann? – kada?
  • Gesamtbetrag in Euro  – iznos u Eurima
  • Erwarten Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied in den nächsten zwölf Monaten entsprechende Einnahmen? ja nein – očekujete li u sljedećih 12 mjeseci sličnu isplatu? Potrebna dokumentacija!tko ima pravo na wohngeld
 15. Erhalten Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied Sonderzuwendungen wie Weihnachts oder Urlaubsgeld, Gratifikationen oder gleichwertige Bezüge? ja neinprimate li Vi, ili drugi član kućanstva Božićnicu, Urlaubsgeld ili slične poticaje? Potrebna dokumentacija!
  • Wenn ja, wer? (Name, Vorname) – ako da, tko?
  • Welche Leistung? – što?
  • Wann? – kada?
  • Gesamtbetrag in Euro – iznos u Eurima
 16. Werden sich Ihre Einnahmen oder die der anderen Haushaltsmitglieder in den nächsten zwölf Monaten verringern oder erhöhen?hoće li se Vaša, ili primanja članova kućanstva u sljedećih 12 mjeseci promijeniti?
  • ja, verringern – da, smanjiti
  • ja, erhöhen – da, povećati
  • nein  – ne
  • Wenn ja, bei wem? (Name, Vorname) – ako da, kod koga? Potrebna dokumentacija!
  • Ab wann? – od kada
  • Zukünftiges monatliches Einkommen in Euro – buduća primanja u Eurima
  • Grund der Veränderung der Einnahmen (z. B. Arbeitsaufnahme, Antrag auf Rente, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Ausbildungsförderung, Versicherungsleistung) – razlog povećanja primanja, početak rada, mirovine, naknada za nezaposlene…
 17. Haben Sie oder andere Haushaltsmitglieder Vermögenswerte? ja neinimate li Vi, ili drugi članovi kućanstva imovinu?
  • Falls ja, ergänzen Sie bitte die folgenden Angaben und legen Sie entsprechende Unterlagen bei:  – ako da, što?
  • Immobilien, Grundbesitz (auch im Ausland) Wertangabe in Euro (ca.)  – nekretnine, i u inozemstvu. Kolike vrijednosti? Potrebna dokumentacija!
  • Geldvermögen, Forderungen und sonstige Rechte Wertangabe in Euro (ca.)  – kapital, prava, patente i sl. Kolike vrijednosti? Potrebna dokumentacija!
  • Wertgegenstände, bewegliche Sachen (z. B. Auto, Schmuck) Wertangabe in Euro (ca.)  – pokretnine, automobile, nakit i sl. Kolike vrijednosti? Potrebna dokumentacija!
  • Sonstige Vermögenswerte (z. B. Bausparvertrag, Lebensversicherung) Wertangabe in Euro (ca.) – ostalo, životno osiguranje, ušteđevinu i sl. Kolike vrijednosti? Potrebna dokumentacija!
 18. Haben Sie oder andere Haushaltsmitglieder einen Anspruch auf Unterhalt, der noch nicht durchgesetzt werden konnte? ja nein  – imate li Vi ili član kućanstva pravo na skrb, koja još nije počela sa provođenjem?
  • Falls ja, welcher Unterhaltsanspruch und für wen? – ako da, što i za koga? Potrebna dokumentacija!
  • Monatlicher Gesamtbetrag in Euro (ca.) – mjesečna primanja od te skrbi
 19. Angaben für Freibeträge für Sie und weitere Haushaltsmitgliederpodaci o olakšicama za Vas i članove kućanstva
  • Name, Vorname – prezime, ime – Potrebna dokumentacija!
  • Schwerbehinderung (Grad der Behinderung) – invalidnost (stupanj)
  • Pflegeart/ -bedürftigkeit – potreba za njegom
   1. häuslich pflegebedürftig – kućna njega
   2. in teilstationärer Pflege – djelomično stacionarna njega
   3. in Kurzzeitpflege – kratkoročna njega
  • Pflegestufe – stupanj potrebe za njegom
  • Opfer nationalsozialistischer Verfolgung oder ihnen Gleichgestellte im Sinne des Bundesentschädigungsgesetzes  – jeste li žrtva nacionalsocijalističkog progona ili slično
 20. Wird für ein Haushaltsmitglied Kindergeld gezahlt? ja nein – primate li Kindergeld za nekog člana kućanstva?
  • Wenn ja, für welches Kind? (Name, Vorname) – ako da, za koga
  • An wen? (Name, Vorname der kindergeldberechtigten Person) – tko prima novac?
 21. Zahlen Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied Unterhalt? ja neinplaćate li Vi ili član kućanstva nečiju skrb?
  • Wenn ja, wer? (Name, Vorname) – ako da, tko? Potrebna dokumentacija!
  • An wen? (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift) – komu?
  • Verwandtschaftsverhältnis – u kojem ste odnosu?
  • Monatlicher Betrag (in Euro)   – iznos novca
  • Liegt eine notariell beurkundete Unterhaltsvereinbarung, ein Unterhaltstitel (z. B. vom Gericht) oder ein Unterhaltsbescheid vor? ja nein – postoji li ovjerena odluka ili dogovor o plaćanju te skrbi?
 22. Angaben zum Wohnraum, für den Wohngeld beantragt wird (Fragen Sie ggf. bitte Ihren Vermieter) Der Antrag bezieht sich auf die Nutzung des Wohnraums alspodaci o stanu. Koristite stan kao: Potrebna dokumentacija!
  • Hauptmieter(in) – glavni najmoprimac
  • Untermieter(in) – pod-najmoprimac
  • Heimbewohner(in) – stanovnik doma (npr. za umirovljenike)
  • Bewohner(in) von Wohnraum im eigenen Mehrfamilienhaus (Haus mit mehr als zwei Wohnungen) – stanovnik u vlastitoj kući (koja ima više od dva stana)
  • sonstige(r) Nutzungsberechtigte(r) (z. B. Inhaber(in) einer Genossenschaftswohnung oder eines mietähnlichen Dauerwohnrechts) – ostali načini korištenja
 23. Wer hat Ihnen den Wohnraum vermietet oder untervermietet? Bitte legen Sie den Mietvertrag oder eine Mietbescheinigung vor.  (Name, Vorname, ggf. Geburtsname, Anschrift)tko Vam je stan dao u najam? Potrebna dokumentacija!
  • Sind Sie oder ein Haushaltsmitglied mit dem Vermieter verwandt? ja nein – jeste li Vi, ili član kućanstva u rodbinskom odnosu sa najmodavcem?
 24. Gesamtfläche des Wohnraums (Falls Sie in Untermiete wohnen, geben Sie bitte nur die Quadratmeter der Räume an, die Sie gemietet haben.) m 2 – ukupna kvadratura stana/prostora koji koristite
 25. Die Miete / das Nutzungsentgelt / der Mietwert beträgt einschließlich der Nebenkosten monatlich (sog. “Warmmiete”) Euro koliku najamninu plaćate (Topli najam)? Potrebna dokumentacija!
  • In der monatlichen Miete sind folgende Kosten/Gebühren enthalten – u navedenom najmu su sljedeći troškovi
   1. Kosten für Heizung und Warmwasser Euro  – trošak za grijanje i toplu vodu
   2. Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser Euro – trošak dovođenja vlastite topline i tople vode u stan  
   3. Kosten der Haushaltsenergie (Strom-/Gasverbrauch für Haushaltsgeräte/Beleuchtung) Euro  – trošak energije (struja, plin…)
   4. Garage/Stellplatz/Carport Euro – garaža, parking…
 26. Wurde die Miete gemindert oder mit dem Vermieter eine niedrigere Miete vereinbart? ja nein   je li stanarina smanjena ili je sa najmodavcem dogovoreno smanjenje?
  • Wenn ja, für welchen Zeitraum? – ako da, za koji vremenski period? Potrebna dokumentacija!
  • In welcher Höhe? (geminderte Kaltmiete in Euro)  – koliko? (iznos hladne stanarine u Eurima)
 27. Zusätzliche Angaben zur sonstigen Nutzung des Wohnraumsostale informacije o korištenju stana
  • Von der gesamten Wohnfläche werden – od cijele površine su...
   1. ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzt m 2  – za poslovne svrhe korištena … m2
   2. anderen Personen entgeltlich (bitte Untermietvertrag vorlegen) oder unentgeltlich überlassen m 2 – iznajmljeno drugim osobama …m2. Potrebna dokumentacija!
   3. von anderen Personen entgeltlich (bitte Vertrag vorlegen) oder unentgeltlich mitbewohnt m2 – s drugim osobama dijeljeno ukupno … m2. Potrebna dokumentacija!
  • Wie hoch ist das monatliche Entgelt, das Sie für die Untervermietung oder das Mitbewohnen erhalten? Euro – koliko stanarine primate za davanje prostora u pod-najam?
  • In dem Entgelt sind enthalten: – u taj iznos je uključeno:
   1. Kosten für Heizung und Warmwasser Euro  – trošak za grijanje i toplu vodu u iznosu od…
   2. Kosten für Haushaltsenergie (Strom-/Gasverbrauch für Haushaltsgeräte/Beleuchtung) Euro  – trošak energije (struja, plin…) u iznosu od…
   3. Garage/Stellplatz/Carport Euro – garaža, parking u iznosu od…wohngeld u njemačkoj
 28. Wurde der Wohnraum mit öffentlichen Mitteln gefördert und unterliegt deshalb der Mietpreisbindung? (siehe Mietvertrag oder fragen Sie Ihren Vermieter) ja neinje li ovaj stan potican javnim sredstvima i zbog toga stanarina zakonski vezana? Pogledaj ugovor ili pitaj najmodavca.
 29. Erhalten Sie private oder öffentliche Leistungen / Zuschüsse zur Bezahlung der Miete oder haben Sie diese beantragt? (z. B. EOF) ja nein  – primate li do sada pomoć za plaćanje stanarine ili jeste li istu tražili?
  • Wenn ja, welche? – ako da, koju? Potrebna dokumentacija!
  • Von wem? (Name, Vorname; Unternehmen oder Behörde) – od koga?
  • Seit wann? – od kada?
  • In welcher Höhe? (Angabe in Euro) – u kojoj visini?
 30. Steht Ihnen oder einem anderen Haushaltsmitglied ein notariell verbrieftes, unentgeltliches Wohnrecht zu? ja nein  – imate li Vi, ili član kućanstva zakonsko pravo tu stanovati bez plaćanja stanarine?
  • Wenn ja, für den Wohnraum, für den Wohngeld beantragt wird für einen anderen Wohnraum (bitte Anschrift angeben) – ako da, vrijedi li to za stan za koji tražite Wohngeld ili za drugi? Potrebna dokumentacija!
  • Anschrift – adresa
 31. Für ausländische Personen Ihres Haushalts auszufüllenovo trebaju ispuniti osobe iz inozemstva koje tu stanuju
  • Hat sich eine dritte Person gegenüber der Ausländerbehörde/Auslandsvertretung nach § 68 des Aufenthaltsgesetzes verpflichtet, die Kosten für den Lebensunterhalt einschließlich des Wohnraums für Sie oder ein anderes Haushaltsmitglied zu tragen? ja nein  – je li se neka osoba obvezala za Vas plaćati troškove stanovanja za Vas ili za člana kućanstva?
  • Wenn ja, wer? (Name, Vorname, Anschrift) – ako da, tko? Potrebna dokumentacija!
  • Für wen? (Name, Vorname) – kome?
  • Wie hoch sind monatlich die übernommenen Kosten für den Wohnraum? (Angabe in Euro) – koliki je iznos novca mjesečno koji ta osoba pokriva?
 32. Auszahlung des Wohngeldesisplata Wohngeld-a
  • Das Wohngeld soll überwiesen werden an – Wohngeld trebate isplatiti
   1. mich – meni
   2. folgende/n Person/Leistungsträger (Name, Vorname, Anschrift) – drugoj osobi, ime, adresa…
   3. IBAN
   4. BIC

 

Predati zahtjev za Wohngeld u Njemačkoj je poprilično komplicirano i zahtjevno, ali ovaj formular se isplati ispuniti jer možete dobiti i par stotina Eura mjesečno.

Ima li netko od Vas iskustva? Je li dobio Wohngeld i u kojoj visini?

Ovdje pročitajte kako predati zahtjev za Elterngeld!

 

8 odgovora na “Wohngeld u Njemačkoj – Što je to i kako ga dobiti?”

 1. Pozdrav, samo da Vam zahvalim jer ste me informirali o puno toga što mi nitko od poznanika nije mogao /htio.. Jedno me još zanima, a to je pošto sam ja rodila u Njemačkoj prije 2 mj i jedino muž radi, i imamo još jedno dijete od 22 mj stan plaćamo 920 eura gazdi ali ne preko računa što znači da imamo samo ugovor.. Dal je taj ugovor dovoljan kao potvrda da plaćamo taj stan ili je potrebna nakakva potvrda?

 2. Pozdrav, ispunio sam formulare i puno ste mi pomogli. Jos mi samo mora poslodavac ispuniti formular pa cu predati. Tj htjeo sam vas pitati dali se moze poslati postom ili direktno odnjeti? I pitanje jos jedno mi smo u Njemackoj tek dva mjeseca, dakle jer im dovoljno moje dvije platne liste ili da pricekam jos koju placu pa da onda predamo zahtjev

 3. Pozdrav, predala sam zahtev relativno skoro.. da li možete da mi kažete okvirno koliko dugo se ceka na odgovor za wohngeld? Hvala

 4. Upisao sam kurs jezika sad mi istjece arbeitlosengeld,moja agentica mi je savjetovala da se javim jobcentru za arbeitlosengeld 2.napravio sam telefonski,i sad cekam da mi posalju postom ugovor.pa trazim na internetu uhovor na hrvatskom pa nigdje nema,dali bi mi mogli pomoci .neznam dal vu ga znati ispuniti.Hvala

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)