Što je to Kinderzuschlag u Njemačkoj i kako predati zahtjev za to?

Pored Kindergeld-a, Kinderzuschlag je još jedan oblik potpore za obitelji sa malim primanjima. Iako je Kindergeld nešto što svi koji imaju djecu primaju i nešto s čime je većina nas upoznata, malo ljudi zna da stotine tisuća djece u Njemačkoj prima Kinderzuschlag. Tko može predati zahtjev za to i koliko Kinderzuschlag u Njemačkoj iznosi, pročitajte dalje.

Tko može predati zahtjev za Kinderzuschlag u Njemačkoj?

Da bi došli u obzir za Kinderzuschlag, morate ispuniti ove osnovne uvjete:

 • Imate djecu mlađu od 25 godina koja žive sa Vama
 • Za svoju djecu primate Kindergeld
 • Kao par zarađujete Više od 900 Eura mjesečno, 600 ako ste samohrani roditelj
 • Svojim primanjima + Kinderzuschlag mogli bi pokriti osnovne životne troškove (malo više o tome ispod)
 • Ne primate Arbeitslosengeld II

Do sada je postojala maksimalna razina primanja iznad koje ne možete primati Kinderzuschlag, od ove godine je to ukinuto. Teoretski, nije važno koliko zarađujete, ako je to premalo za uzdržavanje Vaše obitelji, imate pravo na Kinderzuschlag.

Ako Vas ne zanima kako izgledaju brojke i koliko tko treba zarađivati, i samo želite znati je li Vi imate pravo na Kinderzuschlag u Njemačkoj, kliknite na ovaj link:

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse

Tu Vam je upitnik s kratkim videima kojim možete provjeriti da li, i koliko Kinderzuschlag-a trebate dobiti. Kod mene je, npr. bilo jasno da ne trebam predavati zahtjev. 

A ako Vas brojke zanimaju, evo ih. Ideja Kinderzuschlaga je pokriti manjak koji imate u plaćanju osnovnih životnih potreba Vaše obitelji. Taj manjak mora biti toliki da ga Kinderzuschlag može pokriti. U suprotnom slučaju, ako ne može, morate tražiti druge oblike socijalne pomoći.

Ovako se računa iznos koji trebate da bi pokrili osnovne životne potrebe:

 • Roditelji (par) trebaju 778 Eura mjesečno za život (2x 389)
 • Samohrani roditelji 432 Eura
 • Djeca ispod 6 250 Eura
 • Djeca između 6 i 14 godina starosti 308 Eura
 • Djeca između 14 i 18 godina starosti 328 Eura
 • Djeca između 18 i 25 godina starosti 345 Eura 

Primjer:

Par ima dvoje djece od 5 i 12 godina. Oni, po ovoj računici, trebaju 1336 Eura mjesečno za život. Ako tome dodamo stanarinu od 1000 Eura mjesečno, oni trebaju 2336 Eura. Njihova neto primanja, sa Kindergeld-om i Wohngeld-om, trebala bi biti veća od ovog iznosa.

Ovdje pročitajte kako predati zahtjev za Kindergeld u Njemačkoj, a ovdje kako predati zahtjev za Wohngeld u Njemačkoj.

Ako primanja ove obitelji, čak i s Kinderzuschlag-om nisu veća od 2336 Eura, ova obitelj mora potražiti Arbeitslosengeld II ili neki drugi oblik socijalne pomoći. Međutim, ako su primanja ove obitelji npr. 2000 Eura, Kinderzuschlag od 370 Eura bi ih “prebacio” preko granice, i svakako bi trebali predati zahtjev.

Koliko Kinderzuschlag-a u Njemačkoj mogu dobiti?

Maksimalno 185 Eura mjesečno za svako dijete. Možete dobiti manje, ako Vam je manji iznos dovoljan za prelazak granice osnovnih životnih potreba, ili npr. ako dijete počne raditi i ostvarivati vlastita primanja.

Kako predati zahtjev za Kinderzuschlag u Njemačkoj?

Na jedan od 3 načina:

 • Klasično poštom,
 • Online ispunite sami isprintate, potpišete i pošaljete poštom
 • Online ispunite i odaberete da Vam oni pošalju ispunjene formulare na potpis

Ovdje možete online ispuniti formular:

https://con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/start

Bilo kako bilo, formular izgleda ovako:

kinderzuschlag u njemačkoj

Vereinfachter Antrag auf Kinderzuschlag – pojednostavljeni zahtjev za Kinderzuschlag

 • 1. Angaben zu meiner Person – podaci o podnositelju zahtjeva
  • Name, Vorname – prezime, Ime
  • Geburtsdatum – datum rođenja
  • Ggf. abweichender Geburtsname und/oder Name aus früherer Ehe/Lebenspartnerschaft – djevojačko prezime ili prezime iz prošlog braka
  • Titel – titula
  • Anschrift (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) – adresa, ulica, broj, poštanski broj, mjesto
  • Geschlecht – spol
  • Staatsangehörigkeit – državljanstvo
  • Telefonnummer für Rückfragen tagsüber – broj telefona u slučaju pitanja
 • 2. Angaben zu meinem/meiner im Haushalt lebenden Partner(in) – podaci o partneru koji živi sa mnom
  • Name, ggf. abweichender Geburtsname, Vorname – Prezime, djevojačko prezime, ime
  • Geburtsdatum – datum rođenja
 • 3. Angaben zu meiner Kontoverbindung – bankovni podaci
  • IBAN
  • BIC Kontoinhaber(in) – BIC broj
 • 4. Für folgende Kinder im Haushalt beantrage ich Kinderzuschlag – za sljedeću djecu predajem zahtjev
  • Name, Vorname – prezime, ime
  • Geburtsdatum – datum rođenja
potpora za djecu u Njemačkoj
 • 5. Folgende unter Punkt 4 genannten Kinder halten sich nicht ständig in meinem Haushalt auf – djeca navedena pod brojem 4 imaju stalno prebivalište u mom kućanstvu
  • Vorname – Ime
  • Das Kind hält sich außerdem auf bei – dijete također prebiva kod…
  • Grund und Dauer der Abwesenheit – razlog i trajanje drugog prebivališta
 • 6. Neben den unter Punkt 4 genannten Kindern halten sich folgende Kinder unter 25 Jahren, für die ich kein Kindergeld erhalte, zeitweise in meinen Haushalt auf – osim djeteta pod brojem 4, sljedeća djeca mlađa od 25 godina za koju ne primam Kindegeld se nalaze u mom kućanstvu
  • Name, Vorname – prezime, ime
  • Geburtsdatum  – datum rođenja
  • Grund und Dauer der Anwesenheit – razlog i trajanje prisustva
 • 7. Folgende Personen wohnen neben mir, meinem/meiner Partner(in) und den unter Punkt 4 eingetragenen Kindern noch in meinem Haushalt – sljedeće osobe se pored mene, moga partnera i djece nalaze u mom kućanstvu
  • Verwandtschaftsverhältnis – rodni odnos sa mnom/rodni odnos sa mojim partnerom
  • Name, Vorname Geburtsdatum – prezime, ime, datum rođenja
  • Datum, potpis…
  • Kindergeldnummer – broj primatelja Kindergelda (samo u slučaju ako se novac dijeli, tj. dio se isplaćuje jednoj a dio drugoj osobi
kako predati zahtjev za Kinderzuschlag

Anlage Antragsteller(in) und Partner(in) – dodatak za podnositelja zahtjeva i partnera 

 • 1. Weitere Angaben zu mir und zu meinem/meiner Partner(in) – dodatne informacije o meni i mom partneru
  • Ich – ja
  • Mein(e) Partner(in) – moj partner
  • befinde mich derzeit in einer Schul- oder Berufsausbildung oder in einem Studium. – se trenutno školujem ili studiram
  • befindet sich derzeit in einer Schul- oder Berufsausbildung oder in einem Studium. – on/ona se trenutno školuje ili studira
  • befinde mich derzeit in einer stationären Einrichtung – trenutno se nalazim u stacionarnoj ustanovi (na njegi, terapiji…)
  • befindet sich derzeit in einer stationären Einrichtung – on/ona trenutno se nalazi u stacionarnoj ustanovi (na njegi, terapiji…)
  • bin derzeit im öffentlichen Dienst tätig – sam trenutno u javnoj službi 
  • ist derzeit im öffentlichen Dienst tätig – je trenutno u javnoj službi
  • Keine der Angaben trifft zu – za mene nijedan odabir ne odgovara
  • Keine der Angaben trifft zu – za mog partnera nijedan odabir ne odgovara
 • 2. Wir haben folgende Wohnkosten:  (bitte Art der Kosten eintragen) – imamo trenutne troškove stanovanja (unesite tip troška)
  • Miete inkl. Nebenkostenvorauszahlung [Betrag €]  – Stanarina + Nebenkosten (iznos u Eurima)
  • Schuldzinsen ohne Darlehenstilgung [Betrag €] – kamate na kredite
  • Heizkosten [Betrag €] B Grundsteuer [Betrag €] – troškovi grijanja
  • Wasserversorgung [Betrag €] Ü Gebäudeversicherung [Betrag €] – opskrba vodom
  • Abwasserentsorgung [Betrag €] Ü Müllentsorgung [Betrag €] – odvod otpadnih voda
  • Schornsteinfeger [Betrag €] Ü Straßenreinigung [Betrag €] – troškovi čišćenja dimnjaka
  • Sonstiges: [Betrag €] – ostalo iznos
  • Das Warmwasser wird wie folgt erzeugt: – topla voda se ovako obračunava
   • zentral (2. B. mit der zentralen Heizungsanlage) – centralno, na središnjem grijaču
   • dezentral (z. B. mit einem Boiler oder Durchlauferhitzer) – decentralno, na bojleru
  • Wir erhalten Wohngeld in Höhe von monatlich: – dobivamo Wohngeld na mjesec (iznos)
 • 3. Mehrbedarf – veća potreba
  • Die Angaben sind freiwillig und nur erforderlich, wenn Sie die Berücksichtigung eines Mehrbedarfs beantragen möchten – ovi podaci su dobrovoljni ako želite predati zahtjev za veću potrebu
  • Ich habe einen Mehrbedarf Wegen – imam veću potrebu zbog
  • Mein(e) Partner(in) hat einen Mehrbedarf wegen – moj partner ima veću potrebu zbog
  • Schwangerschaft – trudnoće
   • Voraussichtlicher Entbindungstermin ist am: – termin rođenja
  • Schwangerschaft – trudnoće
   • Voraussichtlicher Entbindungstermin ist am: – termin rođenja
  • Schwerbehinderung/Erwerbsunfähigkeit – zbog invaliditeta
  • Mir wurden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bewilligt – odobreni su mi programi za održavanje u poslovnom svijetu (slobodan prijevod, misli se na preškolovanje, poslovna rehabilitacija i sl.)
   • Wenn ja, ab: (Bitte Datum eintragen.) – ako da, od kada
  • Schwerbehinderung/Erwerbsunfähigkeit – zbog invaliditeta
  • Ihr/Ihm wurden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bewilligt. – mome partneru su odobreni programi za održavanje u poslovnom svijetu (preškolovanje, poslovna rehabilitacija i sl.)
   • Wenn ja, ab: (Bitte Datum eintragen.) – ako da, od kada
  • Kostenaufwendige Ernährung – imam posebnu skupu prehranu
  • Kostenaufwendige Ernährung moj partner ima posebnu, skupu prehranu
  • Alleinerziehung – ja sam samohrani roditelj
djeciji doplatak u njemačkoj
 • 4. Angaben zum Vermögen – podaci o imovini
  • Ich und mein(e) Partner(in) und meine/unsere Kinder, für die ich Kinderzuschlag beantrage, haben ein gemeinsam ein erhebliches Vermögen. – ja i moj partner te naša djeca za koju predajem zahtjev imamo zajedničku imovinu.
   • Wenn ja, füllen Sie bitte die „Anlage zum Vermögen” aus. – ako da, ispunite “dodatak o imovini”
 • 5. Ich und/oder mein(e) Partner(in) hatte(n) im letzten Monat m Antragstellung folgende Einnahmen: – ja i/ili moj partner smo u posljednjem mjesecu prije predavanja zahtjeva imali sljedeća primanja:
  • Art der Einnahmen: Als Nachweis(e) füge ich bei: für mich Partner(in) – vrsta primanja, kao dokaz prilažem, za mene/ za mog partnera
   • Arbeitslöhn , Gehalt Lohn-[Gehaltsabrechnung (auch für Mini-[Nebenjob) oder „Verdienstbescheinig ung des Arbeitgebers“ oder : ändere Nachweise (z. B. Arbeitsvertrag und Kontoauszug) – Izvod plaće, također od Minijob-a ili Kurzarbeita ili dodatak o plaći ispunjen od poslodavca ili izvod računa
  • Einkommen aus selbständiger Tätigkeit „Anlage zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit“ oder andere Nachweise (z. B. Steuerbescheid für die letzten sechs Monate) – primanja iz samostalne djelatnosti, ispunite dodatak o primanjima od samostalne djelatnosti ili priložite porezni izvod (Steuerbescheid)
  • Anderes Einkommen Bescheid über – ostala primanja
   • Arbeitslosengeld II I Sozialgeld- naknada za nezaposlene II
   • Arbeitslosengeld I – naknada za nezaposlene I
   • Krankengeld – naknada za bolovanje
   • Rente I Halbwaisenrente – mirovina
   • Sozialhilfe I Leistungen der Unfallversicherung – socijalna pomoć
   • BAföG I Stipendium I Berufsausbildungsbeihilfe – stipendije ili slične pomoći
   • Leistungen für Asylbewerber – pomoć za tražitelje azila
   • sonstige staatliche Leistungen – ostale državne pomoći
  • Unterhalt I Unterhaltsvorschuss – alimentacija
   • Kontoauszüge für Ihre Kinder – izvodi bankovnih računa djece
  • Mietvertrag der vermieteten Wohnung I Pachtvertrag des Vermietung Verpachtung – ugovor o najmu stana danog u najam
   • Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben – prikaz primanja i izdataka
  • Sonstige Einnahmen z. B. für Zinserträge, Steuerrückerstattungen, Abfindungen, Trinkgelder – ostala primanja (od kamata, otpremnine, napojnica…)
 • 6. Ich und/oder mein(e) Partner(in) hatte(n) im letzten Monat @ Antragstellung folgende
 • Ausgaben: – ja i/ili moj partner smo u posljednjem mjesecu prije predaje zahtjeva imali sljedeće troškove 
 • a) Ausgaben, die den Grundabsetzungsbetrag von 100 Euro nach 511b Absatz 2 SGB II überschreiten: – troškovi moraju prelaziti 100 Eura
 • für mich/Partner(in) – za mene/za partnera
 • Art der Ausgaben: (Betrag in Euro eintragen) – vrsta izdatka (upisati iznos u Eurima)
 • Werbungskosten (Fahrtkosten zur Arbeitsstätte, Aufwendungen bei doppelter Haushaltsführung, Verpflegungsmehraufwendungen, sonstige Werbungskosten) – Werbungskosten, troškovi vožnje na posao, troškovi odvojenog života…
  • Bitte Aufstellung beifügen!
 • Versicherungsbeiträge – troškovi naknada za osiguranje
  • (Kfz-Haftprichtversicherung [ohne Völl-ITeilkasko], sonstige Versicherungsbeiträge) € € – autoosiguranje, bez kasko osiguranja. Ostala osiguranja.
  • Bitte Aufstellung beifügen!
 • Altersvorsorgebeiträge (z. B. Riester-Rente) € € – dodatna mirovinska osiguranja
 • b) Folgende weitere Ausgaben: – sljedeći daljni troškovi
 • Unterhaltszahlungen laut Unterhaltstitel € € – troškovi uzdržavanja (alimentacija)
 • Kinderbetreuungskosten (Nachweis mit Bescheid) – troškovi uzdržavanja djeteta
 • Datum
 • Unterschrift antragstellende Person bzw. gesetzliche Vertretung – potpis osobe koja predaje zahtjev ili zakonskog predstavnika

formular za kindezuschalg

Anlage Kind – dodatak za dijete

 • 1. Angaben zum Kind – podaci o djetetu
  • Name, Vorname Geburtsdatum – prezime, ime, datum rođenja
  • Verwandtschaftsverhältnis des Kindes – rodni odnos s djetetom
   • eigenes (leibliches) Kind – vlastito, biološko dijete
   • Kind des Partners I der Partnerin (Stieflkind) – dijete partnera
   • Sonstiges Kind – ostali odnos npr. unuk, molimo unesite
  • Mein Kind befindetsich derzeit – moje dijete se trenutno nalazi
   • in einer Berufsausbildung mit Unterbringung in einem Internat oder Wohnheim mit Vollverpflegung – na praksi sa smještajem u internatu ili u domu
   • in einem Studium an einer Hochschule, Fachhochschule mit eigenem Haushalt – na studiju ili školi i živi kod kuće
   • in einer stationären Einrichtung von bis (bitte Zeitraum eintragen) – u stacionarnoj ustanovi (unesite razdoblje kada)
 • 2. Mehrbedarf des Kindes – veća potreba djeteta
  • Die Angaben sind freiwillig und nur erfordertich, wenn Sie die Berücksichtigung eines Mehrbedarfs beantragen möchten – ovi podaci su samo potrebni u slučaju da predajete zahtjev za veću potrebu djeteta
  • Mein Kind hat einen Mehrbedarf wegen – moje dijete ima veću potrebu zbog
  • Schwangerschaft Voraussichtlicher Entbindungstermin ist am: – trudnoće, očekivani termin je…
  • Schwerbehinderung/Emerbsunfähigkeit – invaliditeta
   • Erhält es deswegen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben? – dobiva li zbog toga pomoć u smislu održavanja na radu i poticanja zapošljavanja?
   • Wenn ja, ab: (Bitte Datum eintragen.) – ako da, kada?
  • Kostenaufwendiger Ernährung – moje dijete ima skupu prehranu
kinderzuschlag u Njemačkoj
 • 3. Mein Kind hatte in den letzten sechs Monaten vor Antragstellung folgende Einnahmen: – moje dijete je u prošlih 6 mjeseci imala sljedeća primanja
  • Hinweis: Beziehen Sie bereits laufend Kinderzuschlag und beantragen eine nahtlose Weiterzahlung, sind ebenfalls die Einnahmen Ihres Kindes der letzten sechs Monate vor der weiteren Antragstellung nachzuweisen. – ako već primate Kinderzuschlag i zahtjevate produženje, morate opet prikazati primanja Vašeg djeteta u zadnjih 6 mjeseci
  • Art der Einnahmen:  Vrsta primanja
  • Als Nachweis(e) füge ich bei: – kao dokaz prilažem
  • Ausbildungsvergütung [Arbeitslohn , Gehalt Lohn-[GehaItsabrechnungen (auch für Mini-[Nebenjob) oder (“tk/USIV9 Kurzarbeitergeld) Vordruck „Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers“ oder ändere Nachweise (z. B. Arbeitsvertrag und Kontoauszug) – Izvod plaće, također od Minijob-a ili Kurzarbeita, dodatak o plaći ispunjen od poslodavca, izvod računa…
  • Einkommen aus selbständiger Tätigkeit „Anlage zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit“ oder andere Nachweise (z. B. Steuerbescheid für die letzten sechs Monate) – primanja iz samostalne djelatnosti, ispunite dodatak o primanjima od samostalne djelatnosti ili priložite porezni izvod (Steuerbescheid)
  • Anderes Einkommen Bescheid über – ostala primanja
  • Arbeitslosengeld II I Sozialgeld- naknada za nezaposlene II
  • Arbeitslosengeld I – naknada za nezeposlene I
  • Krankengeld – naknada za bolovanje
  • Rente I Halbwaisenrente – mirovina
  • Sozialhilfe I Leistungen der Unfallversicherung – socijalna pomoć
  • BAföG I Stipendium I Berufsausbildungsbeihilfe – stipendije ili slične pomoći
  • Leistungen für Asylbewerber – pomoć za tražitelje azila
  • sonstige staatliche Leistungen – ostale državne pomoći
  • Unterhalt I Unterhaltsvorschuss – alimentacija
  • Sonstige Einnahmen z. B. für Zinserträge, Steuerrückerstattungen, Abfindungen, Trinkgelder – ostala primanja (od kamata, otpremnine, napojnica…)
 • 4. Mein Kind hatte in den letzten sechs Monaten vor Antragstellung folgende Ausgaben:  moje dijete je u posljednjih 6 mjeseci imalo sljedeće troškove
 • a) Ausgaben, die den Grundabsetzungsbetrag von 100 Euro nach 511b Absatz 2 SGB II überschreiten: – izdaci (iznad 100 Eura)
 • Art der Ausgaben: (Betrag in Euro eintragen) – vrsta troška
 • Werbungskosten (Fahrtkosten zur Arbeitsstätte, Aufwendungen bei doppelter Haushaltsführung, Verpflegungsmehraufwendungen, € – Werbungskosten, troškovi vožnje na posao, troškovi odvojenog života… ostali Werbungskosten
  • Bitte Aufstellung beifügen! – priložite prikaz
 • Versicherungsbeiträge – troškovi osiguranja
  • (Kfz-Haftpflichtversicherung [ohne Voll-teilkasko], sonstige Versicherungsbeiträge) €, Bitte Aufstellung beifügen! – troškovi osiguranja auta (bez kasko osiguranja), ostala osiguranja
  • Altersvorsorgebeiträge (z. B. Riester-Rente) € – dodatna mirovinska osiguranja i sl.
 • b) Folgende weitere Ausgaben: – ostali izdaci
 • Unterhaltszahlungen laut Unterhaltstitel € – alimentacija
 • Datum
 • Unterschrift antragstellende Person bzw. gesetzliche Vertretung – potpis podnositelja zahtjeva ili zakonskog predstavnika

Postoje još 2-3 formulara koje nisam preveo: dodatak za samohrane roditelje, formulari za prikaz primanja i imovine i dodatak za samozaposlene. Mislim da bi to bilo previše i da bi se izgubio pregled samog članka. Ako nekome treba neka mi pošalje mail i pomoći ću.

Kinderzuschlag, ako ga dobijete, morate obnoviti svakih 6 mjeseci. U tu svrhu opet morate dostaviti uvide u primanja popuniti pojednostavljeni zahtjev za produženje.

Postoji i jedan oblik pomoći koji je trenutno aktualan. Mogućnost za dobivanje Kinderzuschlag-a u Njemačkoj za roditelje koji su zbog Korone upali u financijske probleme. To, a i ostale savjete za financijsko preživljavanje pandemije pronađite ovdje:

Kako se snaći usprkos Koroni u Njemačkoj?

Ako Vam se ovaj članak sviđa kliknite ovdje i pretplatite se da bi dobivali svaki novi članak direktno na E-Mail. Ako Vam se ne da, barem podijelite dalje.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)